ieder kind heeft recht op een veilig en vertrouwd thuis

Soms lukt dat (tijdelijk) niet of niet meer. Intervence is er dan om gezinnen met problemen te ondersteunen in de opvoeding en de regie te voeren over hulpverlening, het liefst vrijwillig en anders met drang of dwang, die nodig is om het kind te beschermen: tegen een onveilige thuissituatie of tegen zichzelf. We doen dat met en aanvullend op de eigen kracht van het gezin, pleeggezin en omgeving. De missie van Intervence: ieder kind veilig.