Specialist in jeugdveiligheid

Wat maakt ons uniek?

‘Met onze expertise, moed en passie beschermen wij kwetsbare kinderen in onveilige opgroei- en opvoedsituaties’

Intervence is de Gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met een preventieve of wettelijke opdracht beschermen we kinderen in onveilige opgroei- en opvoedsituaties en begeleiden we gezinnen die op meerdere leefgebieden in elkaar grijpende problemen hebben.

We zijn een Zeeuwse maatschappelijke organisatie, met gezinsgerichte medewerkers die zich volledig inzetten voor de veiligheid van kinderen. Professioneel, kwalitatief én met passie. Iets waar we met z’n allen trots op zijn.

Over ons