Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Bewust worden van privacywetgeving: AVG

Voor ons zijn alle kinderen superhelden. Superhelden die verwachten dat wij hun identiteit beschermen. Met de bewustwordingscampagne 'bescherm de identiteit van onze superhelden' maken we onze medewerkers extra alert te maken op welke gegevens je deelt, met wie en op welke manier je dit doet.

 

Het is erg belangrijk om gereserveerd te zijn met het delen van persoonsgegevens waar wij als Intervence verantwoordelijk voor zijn. Niet alleen van de jeugdigen maar van iedereen binnen een gezin. Vanaf 25 mei 2018 gaat de Europese wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet dwingt organisaties, die met persoonsgegevens werken, extra voorzichtig te zijn en anders te handelen dan ze soms gewend zijn.

Veilig e-mailen

Naast deze bewustwordingscampagne maken we vanaf 1 januari 2018 gebruik van Cryptshare. Met deze tool kunnen medewerkers van Intervence eenvoudig grote bestanden en gevoelige informatie d.m.v. e-mail veilig communiceren. Dit helpt eveneens om de persoonsgegevens op een veilige, verantwoorde manier te delen met andere partijen.