Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

E-magazine voor raadsleden

Raadsleden zijn aan zet bij het vormgeven van het lokale jeugdzorgbeleid. Jeugdzorg Nederland helpt ze met het e-magazine 'Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden' graag op weg in de complexe wereld van jeugdbescherming en jeugdhulp. Het e-magazine bevat interviews met wethouders, verhalen uit de praktijk, verwijzingen naar partners en naar relevante websites en artikelen voor meer verdieping. In het e-magazine adviseert Jeugdzorg Nederland raadsleden om voor de lokale inkleuring contact op te nemen met jeugdzorgorganisaties die lokaal en regionaal actief zijn: u bent van harte welkom!