Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Ouders met ‘gezag’, wat betekent dat precies?

Als een ouder gezag heeft wil dit zeggen dat hij of zij het recht en de plicht heeft om een kind (tot 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Dat betekent onder andere dat deze ouder belangrijke beslissingen neemt over waar er gewoond wordt of naar welke school zijn of haar kind gaat. Met ‘ouder’ bedoelen we ook een voogd.

Is er een cliëntenraad? Kan ik me aanmelden?

Bij Intervence vinden we het belangrijk dat jongeren en hun ouders/verzorgers die met ons te maken hebben, mee kunnen praten over de gang van zaken binnen onze organisatie. Jij weet tenslotte uit eigen ervaring hoe dingen beter zouden kunnen. Om die waardevolle ideeën te verzamelen heeft Intervence een cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten. Meer weten over de inspraak van cliënten bij Intervence? Of word gewoon  lid van de cliëntenraad!

Wat moet ik doen als ik iemand ken die mishandeld wordt?

Maak je je zorgen over iemand anders in jouw omgeving? Probeer er dan eerst over te praten met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je ouders, leraar of een familielid. Als je dit lastig vindt of niet wilt, kun je ook terecht bij Veilig Thuis Zeeland. Hier kun je je verhaal vertellen. Samen met jou wordt bekeken wat er nodig is om de mishandeling te stoppen.

De contactgegevens van Veilig Thuis Zeeland zijn als volgt:
Telefoon:  0800-2000
Email: info@veiligthuiszeeland.nl.

 

Wat moet ik doen als ik mishandeld word?

Als je mishandeld wordt (of denkt dat je mishandeld wordt), probeer er dan eerst over te praten met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je ouders, een leraar of een familielid. Als je dit lastig vindt of niet wilt, kun je ook terecht bij Veilig Thuis Zeeland. Hier kun je (anoniem) je verhaal vertellen. Samen met jou wordt bekeken wat er nodig is om de mishandeling te stoppen.

Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000.
Bezoekadres is: Westwal 37, 4461 CM in Goes
E-mail: info@veiligthuiszeeland.nl

Als ik onder toezicht gesteld ben, word ik dan meteen uithuisgeplaatst?

Het liefst willen we dat jij en je ouders bij elkaar kunnen blijven. Daarom probeert de gezinsmanager eerst met jou en je ouders te zorgen dat de situatie thuis verbetert. Daar wordt vaak extra hulp bij ingeschakeld.

Toch lukt dit niet altijd. Bij grote problemen is het soms beter dat je ergens anders gaat wonen. Bijvoorbeeld bij familie, bekenden, een pleeggezin of in een leefgroep. De gezinsmanager vraagt toestemming aan de kinderrechter voor een uithuisplaatsing.

Als je uithuisgeplaatst bent dan kun je je ouders wel blijven zien. Dat wil zeggen: alleen als dat ook goed is voor jou.

Wat doe ik als ik niet helemaal tevreden ben?

Onze medewerkers en de hulpverleners doen hun werk zo goed mogelijk. Ben je toch niet tevreden? Praat er dan over met je gezinsmanager. Ben je dan nog steeds niet tevreden? Praat dan met de teammanager.

Als dat ook niet goed gaat, kun je een klacht indienen. Je schrijft dan een brief of een e-mail naar de klachtencommissie van Intervence. Meer informatie daarover staat bij klachten. Als je klachten hebt en je komt daar niet goed uit, dan kun je hulp vragen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Welke hulp kan Intervence regelen?

Intervence begeleidt het hele gezin. Er komt dan een gezinsmanager van Intervence bij jullie thuis die jou en jouw ouders gaat helpen bij het oplossen van de vragen en/of problemen. Intervence biedt zelf geen hulpverlening, maar kan wel hulp bij andere instellingen regelen die speciaal op jou gericht is, zoals psychische hulp of vaardigheidstrainingen. Soms kan het een tijdelijke opname zijn in een groep van een instelling.

Kan ik zelf bepalen welke begeleiding ik krijg?

Niet helemaal. Als Intervence jou en je gezin begeleidt, gaat de gezinsmanager samen met jou (en je ouders) op zoek naar oplossingen. Afhankelijk van deze gesprekken proberen we samen een oplossing te vinden waar iedereen een goed gevoel bij heeft. De gezinsmanager luistert naar jou en je gezinsleden, maar er kan een andere oplossing zijn dan jij vooraf bedacht had.

Klachten en onvrede

Onze medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk. Ben je toch niet tevreden? Praat er dan het liefst meteen over met je gezinsmanager bij Intervence. Heb je redenen om je klacht direct bij de klachtencommissie te melden? Dan kun je jouw klacht via de post of e-mail toesturen.

Wie kan er een klacht indienen?

Je kunt zelf een klacht indienen, maar ook je ouders, ouders zonder gezag, voogd, stiefouder of pleegouder. Een klacht moet je binnen een jaar indienen. Na een jaar wordt je klacht niet meer in behandeling genomen, tenzij je kunt bewijzen dat je de klacht hebt ingediend zo spoedig mogelijk als dat er van je kon worden verwacht. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Bij wie dien je de klacht in?

Je klacht zet je in een brief. Die brief stuur je naar de secretaris van de klachtencommissie, Postbus 62, 4330 AB Middelburg. Je kunt je klacht ook mailen naar klachtencommissie@intervence.nl.

Hulp bij het indienen en toelichten van een klacht

Voor het schrijven van een klacht kun je hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefonisch via 088 – 555 1000 of het e-mailadres info@akj.nl.  Deze persoon mag ook met je mee naar de bijeenkomst van de klachtencommissie. Je mag ook iemand anders meenemen, zoals een raadsman (bijvoorbeeld een advocaat) of iemand anders die je vertrouwt.

De bijeenkomst van de klachtencommissie

Je klacht komt terecht bij de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit minimaal drie leden. De commissie houdt vervolgens een bijeenkomst waar je de klacht kunt toelichten. Degene over wie je klaagt, is daarbij wel aanwezig. Er wordt een verslag gemaakt van de hoorzitting. Dit verslag krijg je per post toegestuurd.

De uitspraak

Binnen zes weken nadat je de klacht hebt ingediend, krijg je een brief van de klachtencommissie. In die brief staat wat de klachtencommissie van jouw klacht vindt en legt zij ook uit waarom zij dat vindt. Ook adviseert de klachtencommissie of Intervence iets met jouw klacht moet doen of niet.

De beslissing

De commissie stuurt de uitspraak naar jou en naar de bestuurder van Intervence. De bestuurder beslist daarna binnen een maand wat zij met het advies van de klachtencommissie doet.

Oneens met de beslissing?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de bestuurder, kun je de klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman (Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, telefoonnummer 0800 – 3355555).

Vragen?

Als je vragen hebt, kun je bellen met de secretaris van de klachtencommissie, telefoon 0118 – 677600 of mailen naar klachtencommissie@intervence.nl