Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Hoe was 2019 voor Intervence?

Intervence laat in haar jaarverslag zien hoe het in 2019 is gegaan, overzichtelijk weergegeven in een infographic. Een jaar waarin er hard is gewerkt door alle medewerkers in samenwerking met onze ketenpartners. Wij blijven staan voor onze missie dat de veiligheid van onze kinderen voorop staat.

Blijven ontwikkelen

Naast de reguliere zorgtaken blijft Intervence zich ontwikkelen. Zij participeert in het project ‘Vaart in Veiligheid’, één van de landelijke pilots vanuit het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ van het Ministerie van J&V, het Ministerie van VWS en de VNG. Doel van het project is te komen tot een verkorting van de jeugdbeschermingsketen, gekoppeld aan de gemeentelijke toegangen. Daarnaast zal Intervence zelf blijvend werken aan aandachtsgebieden zoals veiligheid, scholing, waardering, communicatie, kwaliteit, een efficiënte interne organisatie en een positieve cultuur.