Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Hoe was 2020 voor Intervence?

Intervence laat in haar jaarverslag zien hoe het in 2020 is gegaan, overzichtelijk weergegeven in een infographic. Een jaar waarin Covid-19 zorgde voor onrust en aanpassingen (zowel binnen als buiten Intervence) en er onzekerheid was over de toekomst van Intervence. Ondanks deze moeilijke omstandigheden is er door alle medewerkers hard gewerkt en zijn wij blijven staan voor onze missie dat de veiligheid van onze gezinnen en kinderen voorop staat.