Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Contactinfo

Journalisten kunnen voor vragen over het werk van Intervence contact opnemen met  Communicatie via 0118 – 677 600 of communicatie@intervence.nl

Perstelefoon Jeugdzorg Nederland

Telefoon: 06 – 2184 7372
E-mail: media@jeugdzorgnederland.nl