Intervence behaalt opnieuw certificaat Keurmerkinstituut

Intervence heeft opnieuw het certificaat Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van het Keurmerkinstituut behaald. Door het behalen van dit certificaat laat Intervence zien dat zij aan alle eisen uit het normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering voldoet. Deze normen zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kwaliteit en waardering

Intervence is trots op het behalen van dit belangrijke certificaat. Het is een waardering voor de inspanning van alle professionals van Intervence, die zich dagelijks inzetten om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Door het behalen van het certificaat voldoet Intervence aan de kwaliteitscriteria die gelden voor gecertificeerde instellingen. De Jeugdwet schrijft voor dat alleen gecertificeerde instellingen kinderbeschermingsmaatregelen mogen uitvoeren.