Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Intervence draagt haar hart uit tijdens de Week van Het Vergeten Kind

Van 29 januari t/m 4 februari is de Week van Het Vergeten Kind: duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen en worden telkens doorverhuisd van opvang naar opvang. Stichting Het Vergeten Kind zet zich dit jaar in voor het stoppen van het onnodig doorplaatsen van uit huis geplaatste kinderen met de petitie ‘Stop de carrousel’. Intervence steunt deze actie vanuit haar eigen missie ‘Ieder kind veilig’. Want ook wij vinden dat ieder kind een liefdevol en veilig thuis verdient waar het mag blijven.

‘Een vaste woonplek die past bij het kind’

Nelleke Groenewegen, bestuurder bij Intervence: “Niet thuis kunnen opgroeien is enorm ingrijpend voor een kind. Het is ontzettend belangrijk dat we een kind die niet langer thuis kan wonen een stabiele omgeving met een positief toekomstperspectief bieden. Het belang van het kind zou voorop moeten staan. De harde realiteit is echter dat onze gezinsmanagers – die dag-in-dag-uit zich met hart en ziel inzetten voor deze kwetsbare kinderen en jongeren – geconfronteerd worden met een stelsel waarin wettelijke kaders, inkoopafspraken, budgetten en wachtlijsten leidend zijn voor de zorg die we kunnen én mogen verlenen. Hierdoor komen kinderen soms ongewenst op plekken waar ze niet horen of zich niet thuis voelen. Met als gevolg dat ze continu doorverhuizen naar een andere plek, groep of pleeggezin.

Als we kinderen voor hun eigen veiligheid en ontwikkeling uit huis plaatsen, dan moeten we er in ieder geval voor zorgen dat er een vaste woonplek is, die fijn en veilig is, die past bij het kind en met een vertrouwd netwerk van mensen die er onvoorwaardelijk voor hem of haar zijn, tijdens én na het jeugdhulptraject. Bij Intervence proberen we zo goed mogelijk volwaardige hulp te organiseren voor uit huis geplaatste kinderen, waarbij we uitgaan van de vraag van het kind.”

Teken de petitie van Stichting Het Vergeten Kin: draag een ‘hartje’ bij

Uit huis geplaatste kinderen niet meer onnodig doorplaatsen. Om deze verandering in gang te zetten, is lef nodig. En we moeten het samen doen. Wij hebben de petitie van Stichting Het Vergeten Kind ondertekend en roepen iedereen – en alle jeugdhulpverleners in het bijzonder – op hetzelfde te doen. Jij bent bij deze verandering nodig! Teken op www.hetvergetenkind.nl/petitie

Daarnaast nodigen we je uit om samen met ons het straatbeeld te vullen met de Hartenhuizen* van Stichting Het Vergeten Kind. Bij je thuis, in winkels, cafés, de sportschool, op je werk en ook via social media. Onze Hartenhuizen hangen al in onze kantoorpanden in Middelburg en Terneuzen!

* Je kunt het pakketje met post-its en instructieflyer tegen een kleine donatie bestellen, maar je kunt hem ook zelf maken door twee verschillende kleuren post-its volgens deze online instructie te plakken op een zichtbare plek.