Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Intervence maakt mensenwerk van het werken met cijfers

Ieder kind veilig! Dát is de missie van Stichting Intervence: de Gecertificeerde Instelling in Zeeland dat gezinnen versterkt met kinderen die ernstig in hun opvoed- en opgroeiontwikkeling worden bedreigd en waarvoor veiligheid niet vanzelfsprekend is. We beschermen jeugdigen tegen een onveilige opgroeisituatie of tegen zichzelf: met én aanvullend op de sterke punten van het gezin, pleeggezin en omgeving.

 

Toen bovenstaande verantwoordelijkheid voor jeugdveiligheid werd overgeheveld van de provincie naar meer dan vijftig gemeenten, nam ook de complexiteit voor het finance team drastisch toe. Een hele uitdaging. Met een klein, bescheiden, maar hardwerkend finance team wist en weet Intervence zich door al deze uitdagingen heen te knokken:

  • Een jaarverantwoording die de laatste jaren ingewikkelder is geworden door de verandering van één opdrachtgever naar meer dan vijftig opdrachtgevers;
  • De bijbehorende zorgopdrachten die de documentenstroom met 10.000 hebben verhoogd;
  • De administratie rond voogdijkinderen die ingewikkelder is geworden;
  • De verzwaarde eisen vanuit accountants rond verantwoording en governance.

‘En wat ben ik trots op ze!’

Vertelt bestuurder Nelleke Groenewegen. Mijn bescheiden team slaagt er in om alle controles glansrijk en succesvol door te komen en krijgen complimenten van grote accountantsbureaus. ‘Zij maken mensenwerk van het werken met cijfers. Dat alles in een organisatie die sterk in ontwikkeling is in een zeer ingewikkeld speelveld.’