Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Jeugdbeschermingsorganisaties eisen actie tegen agressie

Jeugdbeschermers krijgen steeds vaker te maken met agressie, intimidatie en geweld. Op 3 november 2019 luidden de zestien Gecertificeerde Instellingen (GI’s), waaronder Intervence, daarom gezamenlijk de noodklok.

Brief aan kabinet en Tweede Kamer

In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer eisen de GI’s maatregelen om hun medewerkers beter te kunnen beschermen. De brief is opgesteld en ondertekend door de zestien instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Nederland, waaronder Intervence. Ook Jeugdzorg Nederland staat achter deze actie.

Agressie tegen jeugdbeschermers

Bij verschillende jeugdzorginstellingen hebben medewerkers dagelijks te maken met verbale en fysieke agressie, bedreigingen en stalkende cliënten. Ook bij Intervence, de GI voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland, is de toename van agressie tegen medewerkers merkbaar. Interim-bestuurder Gert Cazemier, Intervence: “Intervence is er om kinderen te beschermen en het gezin en haar omgeving te versterken. Soms wordt de veiligheid van kinderen ernstig bedreigd. In dat geval kan de Kinderrechter een beschermende maatregel opleggen. Het is logisch dat daar emoties bij komen kijken. Maar geen enkele vorm van agressie of bedreigingen richting onze jeugdbeschermers is acceptabel.”

Maatregelen minister Dekker

Intervence staat achter haar medewerkers en eist dan ook dat minister Dekker van Rechtsbescherming maatregelen neemt. Op 3 november reageerde minister Dekker op de berichtgeving van de GI’s: “Ik ben geschokt over de heftigheid van de incidenten tegen jeugdbeschermers. Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt, lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel.” Minister Dekker gaat in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie om te kijken of de afspraken die zijn gemaakt, over het optreden bij agressie en geweld tegen jeugdbeschermers, voldoende werken of dat deze aangescherpt moeten worden. Ook gaat minister Dekker het gesprek aan met Facebook om ervoor te zorgen dat bedreigingen op social media snel verwijderd kunnen worden.