Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Knellende tarieven zorgen voor kostbare jeugdzorg

De afgelopen dagen kwamen uit verschillende hoeken alarmerende signalen over de nijpende financiële situatie in de jeugdzorg. Driekwart van de gemeenten geeft meer geld uit aan jeugdzorg dan vorig jaar blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS. Uit eerder onderzoek van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland naar de kostprijzen van producten van Gecertificeerde Instellingen (GI’s) bleek dat de afgesproken tarieven lager liggen dan de gerealiseerde kostprijzen.

Deze week overhandigden jeugdzorgwerkers een manifest aan minister de Jonge met dertien actiepunten met wat er volgens hen moet gebeuren om de jeugdzorg weer gezond te maken: extra geld om de enorme wachtlijsten te verkleinen én de werkdruk en kosten te verlagen. Naar aanleiding hiervan maakte EenVandaag een item over de gevolgen van de bezuinigingen en over hoe jeugdzorgmedewerkers met steeds minder middelen hun werk moeten doen. Ook bij Pauw was er aandacht voor de problemen in de jeugdzorg.

Brandbrief naar Tweede Kamer vanuit de Gecertificeerde Instellingen

Platform Jeugdbescherming van Jeugdzorg Nederland schreef minister Dekker (Rechtsbescherming) onlangs aan over de knellende tarieven in de jeugdbescherming. VNG en brancheorganisaties in de jeugdzorg (BGZJ) richten zich eveneens in een brandbrief tot de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de knelpunten in de sector.

Aanstaande maandag 12 november vergadert de Tweede Kamer over jeugdzorg, waarbij minister de Jonge (VWS) flink aan de tand zal worden gevoeld over de oplopende uitgaven, en daarmee nijpende tekorten, voor gemeenten op de jeugdhulp. Sommige gemeenten nemen nu rigoureuze maatregelen om de kosten terug te dringen, bijvoorbeeld door de drempel voor professionele jeugdzorg te verhogen. Door het aanscherpen van de indicaties worden er minder jongeren doorverwezen naar professionele hulpverleners. De kwaliteit en continuïteit van de jeugdbescherming komen op deze manier ernstig in gevaar.

Kostbare zorg

Intervence is een Gecertificeerde Instelling (GI), gespecialiseerd in jeugdveiligheid. Wij komen in actie wanneer de veiligheid van een kind in het geding is. Kwetsbare jongeren moeten de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben. De knellende budgetten en de druk op de arbeidsmarkt vragen erg veel van de professionals op de werkvloer en maken het lastig om voldoende juiste zorg te bieden.

Het nóg later of minder doorverwijzen naar de specialistische hulpverlening, vergroot de kans op acute problemen op het gebied van veiligheid van kinderen. Uiteindelijk leidt dat juist tot meer noodzakelijke kostbare zorg. Gemeenten moeten voldoende budget krijgen om ons snel de juiste zorg te (laten) verlenen tegen passende tarieven. Zo kunnen we samen gezinnen met specialistische hulp ondersteunen en de kansen op duurzame veiligheid voor het kind vergroten.