Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Loverboys een randstadprobleem? Echt niet!

Mediaoffensief WATCH Nederland in Zeeland

WATCH Nederland is op 13 oktober 2017 in Zeeland een actie gestart om commerciële seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes onder de aandacht te brengen. Samen met politie, het Veiligheidshuis, Indigo, GGD Zeeland en Intervence werd, aan de hand van ingrijpende praktijkverhalen, de situatie geschetst rondom deze problematiek in Zeeland. Bij het verspreiden van deze boodschap werd de hulp ingezet van regionale media. Het doel van dit offensief was dat de inwoners van Zeeland bij dragen aan het signaleren van seksuele uitbuiting onder minderjarigen en deze signalen actief gaan delen. Deze actie in Zeeland is naar verwachting de eerste van een serie door heel Nederland.

Juist in Zeeland zijn loverboys actief

Volgens bovenstaande partijen zijn loverboys juist ook in Zeeland actief. Loverboys hebben volgens hen hun werkwijze handig aangepast aan de online wereld. Ze bieden hun meisjes nu gemakkelijk aan via internet. Gideon van Aartsen van WATCH Nederland onderstreept dat beeld ook op landelijk niveau: ‘We zien steeds vaker en op grotere schaal dat meisjes en ook jongens op die manier worden aangeboden. Per jaar komen er landelijk honderden jongens en meiden in beeld die slachtoffer zijn, maar dit is echt het topje van de ijsberg.’ Carolien Kooi van WATCH Nederland vult aan: ‘We zijn deze regionale acties gestart om meer ruchtbaarheid te geven aan de problematiek op regionaal niveau. Want in iedere regio speelt loverboyproblematiek. Loverboys acteren niet alleen in de Randstad, ze zijn actief in heel Nederland. Hoe meer mensen ervan weten, hoe meer we er samen tegen kunnen optreden. Immers, uit recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur bleek dat we slechts 11% van de Nederlandse, minderjarige slachtoffers signaleren. De rest blijft nog buiten beeld, onopgemerkt. Daar moet verandering in komen.

Casustoelichting Intervence

Namens Intervence is aan de hand van een casus toegelicht wat er o.a. met een kind gebeurt dat slachtoffer wordt, welke kinderen het meest kwetsbaar zijn en waarom het juist wél in Zeeland gebeurt.

Jacht op Zeeuwse loverboys geopend (PZC)
Getuige loverboypraktijken: het meisje werd van de ene in de andere auto gezet
Loverboys een Randstadprobleem? Nee dus! (Omroep Zeeland)