JB = Jeugdbescherming
OTS = Ondertoezichtstelling
UHP = Uithuisplaatsing
JR = Jeugdreclassering
CRIEM = Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden
EC = Elektronische Controle
GBM = Gedragsbeïnvloedende maatregel
HKA = Harde Kern Aanpak
GI = Gecertificeerde Instelling
RvdK = Raad voor de Kinderbescherming
VT = Veilig Thuis