Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

JB = Jeugdbescherming
OTS = Ondertoezichtstelling
UHP = Uithuisplaatsing
JR = Jeugdreclassering
CRIEM = Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden
EC = Elektronische Controle
GBM = Gedragsbeïnvloedende maatregel
HKA = Harde Kern Aanpak
GI = Gecertificeerde Instelling
RvdK = Raad voor de Kinderbescherming
VT = Veilig Thuis