Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Tuchtrecht

Door middel van het tuchtecht kan het handelen van de jeugdprofessional worden getoetst. Zo krijgen cliënten een betere bescherming tegen onprofessioneel handelen en kunnen jeugdzorgprofessionals leren van complexe zaken. Om geregistreerd te blijven in het beroepsregister moet de jeugdprofessional doorlopend bij- en nascholing volgen.

Meer informatie