Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Zoals veranderingen in de organisatie, de bereikbaarheid van de medewerkers en privacy. De cliëntenraad is onafhankelijk, heeft een extern voorzitter en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De cliëntenraad gaat altijd uit van de belangen van de cliënten.

Wie kan er lid worden?

Iedereen die betrokken is bij de begeleiding van Intervence komt in aanmerking. Om de jongere cliënten van Intervence ook goed te kunnen vertegenwoordigen, is de cliëntenraad zeker ook op zoek naar jongeren van 14 tot 23 jaar.

Wat biedt de cliëntenraad?

Lidmaatschap van de cliëntenraad bied je de mogelijkheid vanuit jouw ervaring invloed uit te oefenen op het beleid van Intervence. Samen met collega raadsleden zorg je ervoor dat de belangen van cliënten behartigd worden en geef je advies aan de bestuurder.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad werkt op vrijwillige basis en komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar op het kantoor van Intervence. Er is minimaal 2 keer per jaar een overleg met de bestuurder. Intervence stelt voorzieningen als computers en een vergaderruimte beschikbaar. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit Intervence. Reiskosten, training en opleiding worden vergoed. Daarnaast is er een kleine presentievergoeding beschikbaar voor het bijwonen van de vergaderingen.

Belangstelling? Graag!

Neem contact op met de ambtelijk secretaris via het e-mailadres cliëntenraad@intervence.nl. Of bel voor informatie naar de externe voorzitter: Niek de Klerk, 06-51278428.