Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad bespreekt onderwerpen die voor alle cliënten van Intervence belangrijk zijn. De cliëntenraad kan gevraagd én ongevraagd advies geven. In de wet staat precies over welke onderwerpen ons bestuur advies moet vragen aan de cliëntenraad. Ongevraagd advies is mogelijk over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

‘Wij zijn de oren en ogen van Intervence’

Wie zitten er in de cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten drie tot zeven mensen. Dit zijn (ex-)cliënten van Intervence of mensen die indirect te maken hebben gehad met Intervence

Wat vraagt de cliëntenraad van jou?

De cliëntenraad hoort graag jouw ervaringen over Intervence, maar ook jouw wensen. De cliëntenraad kan dit weer vertellen aan het bestuur. Schrijf, bel of kom langs als je iets vindt of wilt. De raad is er voor jou. Ze kan alleen iets doen, als ze jouw mening weet over de begeleiding. De cliëntenraad kan helpen om iets te verbeteren of te veranderen. Heb je een goed idee of wil je graag iets doen voor Intervence? Vertel dit ook aan de cliëntenraad.

Lid worden van de cliëntenraad?

Wat vind jij van de begeleiding van Intervence? Wat gaat goed en wat kan beter? We horen graag jouw mening! Intervence vindt het belangrijk dat jongeren meepraten, meedenken en zelfs meebeslissen.

Neem contact op met de cliëntenraad van Intervence via het e-mailadres cliëntenraad@intervence.nl of telefonisch met de externe voorzitter van de cliëntenraad (Niek de Klerk) via 06-51278428.