Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Wat is een familienetwerkberaad?

Om de situatie voor het kind te verbeteren, zijn hulp en meedenken aan oplossingen door mensen uit de familie en naaste omgeving van belang. Een aantal gespreksleiders is daarvoor speciaal opgeleid. Zij gaan met de betrokkenen rondom het gezin in overleg. Dit overleg is gericht op de veiligheid van het kind/de kinderen, met als doel komen tot een veiligheidsplan. Dit overleg noemen we een familienetwerkberaad.

Veiligheid van een kind

Veiligheid is een groot begrip. In dit geval gaat ook om veiligheid als: een rustig thuis hebben, geen last hebben van conflicten tussen ouders, naar school kunnen, voldoende eten en drinken, schone kleren aan, liefde en aandacht ervaren van ouders. Dit zijn onderwerpen waar het in familienetwerkberaden vaak over gaat.

Hoe verloopt een familienetwerkberaad?

Een familienetwerkberaad is een bijeenkomst waar ouders/verzorgers samen met familieleden, buren, kennissen, hulpverleners en andere belangrijke mensen voor het gezin en de kinderen de gezinssituatie in kaart brengen en waarbij de veiligheid van het kind centraal staat.

Een onafhankelijk gespreksleider (ook wel facilitator genoemd) leidt het familienetwerkberaad. Hij of zij zal door vragen te stellen aan alle deelnemers het volgende in kaart brengen:

  • wat zijn de zorgen (gevaar)?
  • wie en wat zorgt voor veiligheid binnen het gezin, wat gaat er goed (krachten)?
  • wat moet er gebeuren om voor voldoende veiligheid te zorgen binnen het gezin (veiligheidsplan)?

De aanvrager van het beraad, degene die de leiding heeft, beoordeelt of het plan de veiligheid voldoende waarborgt en blijft aanspreekpunt voor alle deelnemers. Er wordt, indien nodig, een vervolgberaad gepland waarin bekeken wordt of de gemaakte afspraken uit het veiligheidsplan voldoende veiligheid hebben geboden voor het kind. Dit kan resulteren in een aangepast veiligheidsplan.

Hoe komt een familienetwerkberaad tot stand?

De aanvrager zal het idee van een familienetwerkberaad voorleggen aan het gezin. Samen wordt er gekeken naar wie er belangrijk en ondersteunend zijn in de omgeving van het gezin, zodat deze personen uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan het familienetwerkberaad.

Waar wordt het familienetwerkberaad gehouden?

Samen met het gezin wordt een neutrale plaats uitgezocht, zo dicht mogelijk in de buurt van het gezin. Ook wordt een tijdstip gekozen waarop zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Een familienetwerkberaad duurt minimaal twee uur.

Zijn de kinderen ook aanwezig?

In overleg wordt besloten of het kind bij het beraad aanwezig is. Er moet voor het kind een meerwaarde zijn om aanwezig te zijn. Bij kinderen onder de 12 jaar is dit vaak niet het geval. Het is wel belangrijk dat de meningen en gedachten van het kind tijdens het familienetwerkberaad verwoord worden door een derde.

Tot slot

Het besef neemt toe dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van Intervence, ouders en het netwerk. Uiteindelijk zijn kinderen alleen veilig als het gezin en hun omgeving de zorgen werkelijk deelt en de verantwoordelijkheid neemt voor deze veiligheid.