Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Ook bij deze vorm van begeleiding zijn er zorgen over de veiligheid voor kinderen. Bij preventieve jeugdbescherming gebruiken we dezelfde werkwijze als bij reguliere jeugdbescherming. Onze inzet is erop gericht de gezinnen te versterken en de veiligheid van de kinderen te borgen. Vaak is op deze manier een kinderbeschermingsmaatregel te voorkomen. Bij de begeleiding bekijken we altijd wat de mogelijkheden zijn van een gezin en haar omgeving. We kijken daarbij niet alleen naar de zorgen, maar juist naar wat er wel goed gaat. Waar mogelijk betrekken we de omgeving erbij, zoals een familielid, een leraar of buurvrouw, bijvoorbeeld met een familienetwerkberaad.

Begeleiding op verzoek van de Kinderrechter

Soms zijn de zorgen rondom de veiligheid of ontwikkeling van jouw kind(eren) groot. Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming een raadsonderzoek instellen. De Raad kan vervolgens de Kinderrechter verzoeken om een kinderbeschermende maatregel uit te spreken. Als een Kinderrechter zo’n kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken, begeleidt Intervence jouw gezin ook. Het gezin is dan verplicht om mee te werken. De kinderrechter kan verschillende maatregelen uitspreken:

* In iedere gemeente is een (wijk- of gebieds)team met mensen die samen kijken welke zorg het meest passend is voor jou. Meestal gebeurt dit in gemeentelijke organisaties zoals Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG) of Porthos.