Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Wie kan er een klacht indienen?

Je kunt zelf een klacht indienen, maar ook je ouders, ouders zonder gezag, voogd, stiefouder of pleegouder. Een klacht moet je binnen een jaar indienen. Na een jaar wordt je klacht niet meer in behandeling genomen, tenzij je kunt bewijzen dat je de klacht hebt ingediend zo spoedig mogelijk als dat er van je kon worden verwacht. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Bij wie dien je de klacht in?

Je klacht zet je in een brief. Die brief stuur je naar de secretaris van de klachtencommissie, Postbus 62, 4330 AB Middelburg. Je kunt je klacht ook mailen naar klachtencommissie@intervence.nl.

Hulp bij het indienen en toelichten van een klacht

Voor het schrijven van een klacht kun je hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefonisch via 088 – 555 1000 of het e-mailadres info@akj.nl.  Deze persoon mag ook met je mee naar de bijeenkomst van de klachtencommissie. Je mag ook iemand anders meenemen, zoals een raadsman (bijvoorbeeld een advocaat) of iemand anders die je vertrouwt.

De bijeenkomst van de klachtencommissie

Je klacht komt terecht bij de klachtencommissie en houdt vervolgens een bijeenkomst waar je de klacht kunt toelichten. Degene over wie je klaagt, is daarbij wel aanwezig. Er wordt een verslag gemaakt van de hoorzitting. Dit verslag krijg je per post toegestuurd. De taak en werkwijze van de klachtencommissie zijn vastgelegd in de klachtenregeling en het huishoudelijk reglement van Intervence.

De uitspraak

Binnen zes weken nadat je de klacht hebt ingediend, krijg je een brief van de klachtencommissie. In die brief staat wat de klachtencommissie van jouw klacht vindt en legt zij ook uit waarom zij dat vindt. Ook adviseert de klachtencommissie of Intervence iets met jouw klacht moet doen of niet. Daarna stuurt de commissie de uitspraak naar jou en naar de bestuurder van Intervence. De bestuurder beslist daarna binnen een maand wat zij met het advies van de klachtencommissie doet.

Ben je het niet eens met de beslissing?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de bestuurder, kun je de klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman (Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, telefoonnummer 0800 – 3355555).

Als je vragen hebt, kun je bellen met de secretaris van de klachtencommissie, telefoon 0118 – 677600 of mailen naar klachtencommissie@intervence.nl.