Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Jeugdreclassering, en nu?

De begeleiding in het kader van jeugdreclassering helpt jou en je ouders om ervoor te zorgen dat je niet meer de fout in gaat. Je krijgt hiervoor een vaste contactpersoon vanuit Intervence: een gezinsmanager. Als jouw gezin al door Intervence begeleid werd vóór de uitspraak tot jeugdreclassering werd gedaan, dan voert (meestal) jullie huidige gezinsmanager de maatregel uit. Intervence wil namelijk het liefst niet dat jij en je gezin steeds moeten wisselen van contactpersoon. Als je nieuw bent bij Intervence dan krijg je op korte termijn een gezinsmanager toegewezen.

Plan van aanpak

Samen met jou en je ouders maakt de gezinsmanager een ‘plan van aanpak’. Daarin staat hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. Daarna maken jij en de gezinsmanager afspraken over bijvoorbeeld school, vrije tijd, vrienden, huisregels en bijbaantjes. Daarnaast kan de gezinsmanager jou aanwijzingen geven. Je bent verplicht die na te komen. Doe je dat niet, dan wordt dat gemeld bij Justitie en heeft dat gevolgen. Je moet dan opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Voorbeelden van aanwijzingen zijn:

  • Geen alcohol of drugs gebruiken.
  • Hulp accepteren die je krijgt van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Periode van begeleiding

Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van het soort maatregel. Je gezinsmanager kan je hier meer over vertellen. Het kan gaan om (minimaal) 6 maanden, 1 jaar of maximaal 2 jaar en kan één keer (vrijwillig) worden verlengd met 6 maanden.

Maatregel Toezicht en Begeleiding

Dit is de meest voorkomende maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd door de Kinderrechter of de Officier van Justitie en is verbonden aan een voorwaardelijke straf. Je bent daarom verplicht de begeleiding te accepteren. Het heeft gevolgen wanneer je dat niet doet. Met de begeleiding pakt de gezinsmanager samen met jou en je ouders de problemen in je dagelijks leven aan, zoals bijvoorbeeld problemen thuis, op school of in je vrije tijd. Zo praat je met je gezinsmanager over waarom je met politie en/of justitie in aanraking bent gekomen. Jullie bespreken ook hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen.

Als je nog moet voorkomen bij de Kinderrechter, kan de Raad voor de Kinderbescherming het aanbod doen om je vrijwillig te laten begeleiden tot aan de zitting. Dit heet Toezicht & Begeleiding, het is een vorm van vrijwillige begeleiding. Het gebeurt regelmatig dat deze vorm van begeleiding later wordt  omgezet in de Maatregel Toezicht en Begeleiding.

Gezinsrapportage

Tijdens de begeleiding en tot aan het eind schrijft de gezinsmanager een gezinsrapportage. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het met je gaat, of jij je aan de afspraken houdt en of je wel of niet opnieuw met politie en/of justitie in aanraking bent gekomen.