Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Jeugdreclassering, en nu?

De begeleiding van Intervence is erop gericht jouw kind zodanig te helpen, dat hij/zij niet meer in aanraking komt met politie en/of justitie. Hiervoor krijgt jouw kind een vaste gezinsmanager aangewezen vanuit Intervence.

De begeleiding

Samen met jou en jouw kind bespreekt degezinsmanager hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. Dit wordt vastgelegd in een ‘plan van aanpak’. Ook worden er afspraken gemaakt over de dagbesteding van jouw kind (school of werk), de contacten binnen het gezin, de vriendenkring, de vrijetijdsbesteding, het omgaan met geld en bijvoorbeeld drugs- of alcoholgebruik. Jouw kind is verplicht om deze aanwijzingen na te komen. Doet uw kind dat niet, dan wordt dat gemeld bij justitie en heeft dat gevolgen. Jouw kind moet dan opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Voorbeelden van aanwijzingen zijn:

  • Niet meer spijbelen;
  • Geen drugs gebruiken;
  • Het houden aan de huisregels van de ouder(s).

Periode van begeleiding

Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van het soort maatregel. Je gezinsmanager kan je hier meer over vertellen. Het kan gaan om (minimaal) 6 maanden, 1 jaar of maximaal 2 jaar en kan één keer (vrijwillig) worden verlengd met 6 maanden.

Maatregel Toezicht en Begeleiding

Dit is de meest voorkomende maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd door de Kinderrechter of de Officier van Justitie en is verbonden aan een voorwaardelijke straf. Jouw kind is daarom verplicht de begeleiding te accepteren. Het heeft gevolgen wanneer hij/zij dat niet doet. Met de begeleiding pakt de gezinsmanager samen met jou en jouw kind de problemen in zijn/haar dagelijks leven aan, zoals bijvoorbeeld problemen thuis, op school of in zijn/haar vrije tijd. Zo praat de gezinsmanager met jouw kind over waarom hij/zij met politie en/of justitie in aanraking is gekomen. De gezinsmanager bespreekt ook samen met jouw kind hoe hij/zij dit in de toekomst kunt voorkomen.

Als jouw kind nog moet voorkomen bij de Kinderrechter, kan de Raad voor de Kinderbescherming het aanbod doen om hem/haar vrijwillig te laten begeleiden tot aan de zitting. Dit heet Toezicht & Begeleiding, het is een vorm van vrijwillige begeleiding. Het gebeurt regelmatig dat deze vorm van begeleiding later wordt  omgezet in de Maatregel Toezicht en Begeleiding.

Gezinsrapportage

Tijdens de begeleiding en tot aan het eind schrijft de gezinsmanager een gezinsrapportage. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het met jouw kind gaat, of hij/zij zich aan de afspraken houdt en of hij/zij wel of niet opnieuw met politie en/of justitie in aanraking is gekomen.