Om verschillende redenen kun je een uitnodiging ontvangen voor een rechtszitting op de rechtbank.

Bijvoorbeeld:

  • Als er voor jouw kind een jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) is verzocht.
  • Als er voor jouw kind een verlenging van de ondertoezichtstelling wordt gevraagd.
  • Als jouw kind mogelijk uit huis wordt geplaatst.
  • Als de ondertoezichtstelling voor jouw kind voortijdig wordt beĆ«indigd.
  • Als jouw kind moet voorkomen in verband met een strafbaar feit.
  • Als er een spoedmaatregel wordt uitgesproken.