Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Het is vaak het wel even schrikken, een ondertoezichtstelling. Er komt ineens een gezinsmanager die zich met jullie situatie komt bemoeien.

Wat kun je verwachten? Wat komt een gezinsmanager doen? Heb je nog wat over jouw kind(eren) te zeggen? Er gaan veel negatieve verhalen rond, dus wij snappen heel goed dat het spannend is.

Aanvraag ondertoezichtstelling kind

Bij opvoedproblemen krijg je meestal eerst te maken met hulp die jouw gemeente organiseert. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling kun je ook te maken krijgen met Veilig Thuis. Veilig Thuis of een instelling voor jeugdhulp helpt jouw gezin. Zo mogelijk krijg je ook ondersteuning door mensen uit je omgeving, om de problemen vrijwillig op te lossen.

Heeft de vrijwillige hulp geen effect gehad of accepteren jullie de hulpverlening niet? Dan schakelt de gemeente, een instelling voor jeugdhulp of Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van jouw kind in gevaar is. Is dit het geval, dan vraagt de raad de kinderrechter om jouw kind onder toezicht te stellen.

Beslissing kinderrechter ondertoezichtstelling

Tijdens een rechtszitting vraagt de kinderrechter jouw mening over de ondertoezichtstelling (OTS). Als een kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter hem/haar ook om zijn mening vragen. De rechter kan een kind jonger dan 12 jaar ook om zijn mening vragen. Dit is niet verplicht.

Besluit de kinderrechter jouw kind onder toezicht te stellen? Dan voert Intervence, de gecertificeerde instelling in Zeeland, de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsmanager komt. Jullie gezin is verplicht deze hulp te accepteren.

Begeleiding door een gezinsmanager van Intervence

Jullie casus wordt binnen Intervence toegewezen aan één van onze medewerkers: een gezinsmanger. Deze gezinsmanager is jullie vaste contactpersoon en is er voor het hele gezin. De gezinsmanager is degene die na de aanmelding (telefonisch) contact met het gezin opneemt. Vervolgens komt de gezinsmanager bij jullie thuis om kennis te maken en samen met jullie te bespreken wat er thuis speelt en wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Het kan zijn dat jullie het moeilijk vinden dat een gezinsmanager van Intervence in het gezin komt. Daar hebben we alle begrip voor. Een gezinsmanager neemt dan de tijd om het daar over te hebben. Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van kinderen en de gezinsmanager is wettelijk verplicht om jullie gezin te begeleiden en ondersteunen. Als ouder houd je wel het gezag over je kind. Je blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van jouw kind.  Het doel van de OTS is dat jullie na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kunnen opnemen.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang jouw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan, indien nodig, de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot jouw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

De gezinsmanager wil, net als jullie, dat de situatie snel verbetert. Dat lukt niet altijd. Het liefst willen we dat het gezin bij elkaar blijven wonen, maar als de zorgen groot zijn is het soms beter dat een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij familie, bekenden of een pleeggezin. De gezinsmanager vraagt in zo’n situatie toestemming aan de Kinderrechter voor een uithuisplaatsing. Als de Kinderrechter hiertoe besluit, dan kun je jouw kind wel blijven zien, als het tenminste ook goed is voor het kind. Hierover maakt de gezinsmanager met alle gezinsleden afspraken.