Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Vertrouwenspersonen

Wil je met iemand anders praten dan jouw gezinsmanager? Dat kan. Misschien vind je het lastig om zaken te bespreken met je gezinsmanager die jou dwars zitten. Dan zijn er vertrouwenspersonen.

Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met jou een oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon is de brug tussen jou en de instelling(en). Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn.

Een vertrouwenspersoon maakt wat je vertelt nooit openbaar. Behalve wanneer je vertelt dat gevaarlijk is voor jou of de mensen om je heen. Ook dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met jou. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.


De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dat betekent dat hij of zij werkt niet voor Intervence. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Je kunt de vertrouwenspersoon op verschillende manieren bereiken

  • Per telefoon: 088 555 1000.  Bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur.
  • Per e-mail: info@akj.nl.
  • Via de online chat. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur