Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Je hebt een gezinsmanager, hoe nu verder?

De gezinsmanager komt regelmatig bij je op bezoek om met je te praten over dingen die voor jou belangrijk zijn. De gezinsmanager zorgt ervoor dat jij goed verzorgd en opgevoed wordt en dat alles goed voor jou geregeld is. Zo regelt hij of zij ook dingen voor en met jou, zoals inschrijven voor een school of opleiding, een ID-kaart, een ziektekostenverzekering, het openen van een bankrekening, enzovoort.

Plan voor de toekomst

Als je 12 jaar of ouder bent, stelt de gezinsmanager samen met jou, je ouders en je verzorgers een plan voor de toekomst op. In dit plan komt precies te staan wat nodig is om jou een goede opvoeding en verzorging te geven. Natuurlijk mag jij meepraten over dat plan en krijg je een kopie als het klaar is. Ieder jaar bespreken we het plan en kijken of de doelen bereikt zijn. Vervolgens maken we weer gezamenlijk een nieuw plan.

Hoe lang heb je een gezinsmanager?

Als je 18 jaar wordt ben je voor de wet volwassen en dan stopt de voogdij. Dit betekent dat je zelfstandig beslissingen mag nemen. Je hebt dan geen toestemming of handtekening van je gezinsmanager meer nodig.

Wonen bij een persoon die dicht bij jou staat

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar dan kijkt de gezinsmanager samen met jou wie uiteindelijk de voogdij weer kan overnemen van Intervence. Het is daarbij belangrijk dat dit voor jou een vertrouwd persoon is. Dit kunnen bijvoorbeeld pleegouders zijn of een oma of tante. Als we deze persoon hebben gevonden, dan vragen wij de Kinderrechter om hierover een beslissing te nemen. Hij of zij wordt dan jouw voogd.