Intervence is er om:

  • kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd;
  • gezinnen met problemen ondersteunen en te versterken;
  • en de regie te voeren over hulpverlening.

Dat doen we in het gedwongen kader en door middel van preventieve jeugdbescherming.