Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Preventieve jeugdbescherming wordt niet opgelegd door een kinderrechter, maar is ook niet vrijblijvend. Voor een goede verbinding en samenwerking met de wijk- en gebiedsteams zijn we lokaal verankerd. Wij sluiten aan bij de wijk- en gebiedsteams en ondersteunen de gezinnen uit hun gemeente. Gezamenlijk bespreken we gezinnen waarin het opvoedklimaat onveilig is of waarbij een of meerdere kinderen in het gezin in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd.

Specialist in jeugdveiligheid

Het werken met gezinnen met complexe of langdurige problematiek rond de veiligheid van kinderen is een specialisme. Specialisme waarover professionals bij Intervence beschikken. Als er sprake is van ernstige veiligheidsproblemen en als preventieve jeugdbescherming niet alleen vanuit de correcte attitude, maar ook als methode of traject wordt ingezet ter preventie van een maatregel van jeugdbescherming, dan vraagt dit om inzet van professionals met specifieke kennis en vaardigheden. Preventieve jeugdbescherming is vaak een laatste poging om een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen.

Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kwaliteiten van de jeugdige en het gezin.