Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Pilot ‘Inzet Advies en Consult’ gemeente Tholen verlengd

De gemeente Tholen heeft de pilot ‘Inzet Advies en Consult’ per 1 juli 2019 met anderhalf jaar verlengd. De pilot loopt door tot 1 januari 2021.

Preventieve inzet gezinsmanagers

Ongeveer een jaar geleden startte de gemeente Tholen met de preventieve inzet van de expertise van Intervence. Sindsdien is één van onze gezinsmanagers als vaste GI-expert wekelijks beschikbaar voor gemeentelijke consulenten en lokale partners. De gezinsmanager adviseert hen onder andere over de aanpak van complexe en risicovolle casussen waarin jeugdigen betrokken zijn. Het gaat hierbij om trajecten die:

  • in principe nog niet zijn aangemeld bij een Gecertificeerde Instelling (GI)
  • vanuit de ‘zware’ specialistische begeleiding door een GI kunnen worden afgeschaald naar een lichtere vorm van hulpverlening.

Naast de samenwerking met de gemeente Tholen werkt de gezinsmanager onder andere ook intensief samen met de maatschappelijk werkers van ‘Wij zijn Traverse’. Deze organisatie is tevens een samenwerkingspartner van de gemeente Tholen.

Positieve resultaten

De eerste resultaten van de preventieve inzet van een gezinsmanager binnen de gemeentelijke toegang zijn positief. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de resultaten van het afgelopen jaar. De inzet van Intervence heeft onder andere bijgedragen aan het voorkomen van de inzet van relatief dure specialistische hulpverlening. We hebben vroegtijdig de veiligheidsrisico’s gezamenlijk op professionele wijze ingeschat en de nodige maatregelen getroffen. Daarnaast zijn er vanuit Intervence al vijf zaken eerder afgeschaald of niet verlengd. Ook de onderlinge samenwerking met de jeugdconsulenten en de maatschappelijk werkers is door de korte communicatielijnen verbeterd. Hierdoor kon de noodzakelijke hulpverlening versneld worden ingezet. Al met al heeft deze samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke toegang en een verbeterde, snellere hulpverlening aan de ‘Thoolse’ cliënten. Een investering die zich nu al heeft terugverdiend. Naar verwachting nemen de behaalde resultaten verder toe naarmate we elkaar steeds beter weten te vinden in de behandeling van complexe casuïstiek.

Pilots Zeeuwse gemeenten

Naast deze pilot met de gemeente Tholen lopen er ook bij andere Zeeuwse gemeenten vergelijkbare pilots. Zo werken verschillende gezinsmanagers van Intervence op locatie bij de gemeenten Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Veere en Vlissingen.