Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Positieve beoordeling certificering Intervence

Dinsdag 9 februari 2021 is Intervence door het Keurmerkinstituut (KMI) getoetst aan het Certificatieschema Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Uit deze externe audit blijkt dat Intervence blijvend voldoet aan de vastgestelde normen voor het voortzetten van haar reguliere certificaat.

Intervence is trots op deze positieve beoordeling. Alleen Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn bevoegd maatregelen, die de rechter oplegt, uit te voeren. Voorbeelden van maatregelen zijn een ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclasseringsmaatregel.

Gecertificeerde Instellingen staan onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en worden ieder jaar beoordeeld door het KMI.