Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Positieve beoordeling certificering Intervence

Deze maand hebben wij het bericht ontvangen dat naar aanleiding van de jaarlijkse controle audit het certificaat wordt gecontinueerd. Wij zijn erg blij met dit resultaat. Het is opnieuw een waardering voor het goede werk van onze medewerkers.

Intervence voert in opdracht van de gemeenten in Zeeland Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit.

Alleen zogeheten Gecertificeerde Instellingen zijn bevoegd maatregelen, die de rechter oplegt, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of een jeugdreclasseringsmaatregel uit te voeren. Gecertificeerde Instellingen staan onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en worden jaarlijks beoordeeld door het Keurmerkinstituut (KMI) dat daartoe door het ministerie is bevoegd.