Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Terugblikken op 2018

2018 was een bewogen jaar voor de GI’s in Nederland. Zo ook voor Intervence. Ondanks alle uitdagingen op de werkvloer en in het sociaal domein hebben onze medewerkers zich iedere dag met veel passie en deskundigheid ingezet om gezinnen de best passende hulp te bieden. Daarnaast zijn we trots op de verschillende innovatietrajecten die we zijn aangegaan met gemeenten, aanbieders en andere partners om de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen voor de jeugdregio Zeeland te intensiveren en verbeteren.

Dit jaar staat voor Intervence in het teken van het verbeteren van de beschikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van jeugdreclassering en jeugdbescherming voor de Zeeuwse gezinnen. Samen met ketenpartners en opdrachtgevers. Door een sterke samenwerking en groeiend vertrouwen. Voor de kinderen en hun ouders.

Benieuwd hoe het jaar 2018 er voor Intervence uitzag? We hebben ervoor gekozen om ons jaarverslag 2018 in een overzichtelijk infographic te presenteren.