Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Toekomst Intervence onzeker? Zorg voor gezinnen niet.

Wij begrijpen dat de berichtgeving over de lopende onderzoeken kan zorgen voor onzekerheid onder onze gezinnen. Over de uitkomst van de onderzoeken kunnen wij op dit moment niets zeggen. Maar de zorg voor de kinderen en de gezinnen gaat altijd door. De GI functie zal blijven. De veiligheid van de kinderen staat voorop.

Artikel PZC, 16 juli 2020