Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Voorlichtingsbijeenkomsten aan raadsleden over de Zeeuwse jeugdbescherming

Zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen maanden…

‘Harde kritiek op jeugdzorg bij gemeente’
‘Helft Raadsleden: te weinig grip op jeugdzorg’
‘Over een paar jaar plukken we de wrange vruchten van bezuinigingen in de jeugdzorg’
‘Steeds meer jongeren in jeugdzorgplusvoorzieningen’

‘Na 22 maart 2018 bent u als raadslio misschien wel verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Zeeland. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook één die kansen biedt om (nog) meer te doen voor uw (jonge) inwoners en hun ouders. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht wil Intervence, de Zeeuwse specialist in jeugdveiligheid en regievoerder op gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering, uw verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg graag nog eens benadrukken’.

Zo luidde de eerste alinea van onze uitnodiging aan raadsleden (in spé), nadat Jeugdzorg Nederland in het kader van de komende raadsverkiezingen haar leden verzocht om speciaal voor raadsleden initiatieven te ontwikkelen. Intervence is hier enthousiast op ingegaan door drie bijeenkomsten te organiseren waarin het verhaal van ervaringsdeskundigen centraal stond. Dit omdat wij er groot belang aan hechten dat toekomstige raadsleden iets begrijpen van de vele moeilijke vraagstukken en dilemma’s die zij straks op hun bord krijgen. De insteek was om er voor te zorgen dat raadsleden straks bij het aantreden iets minder verrast kunnen zijn met het fenomeen jeugdbescherming.

En dat is naar onze mening goed gelukt. Raadsleden beoordeelden onze bijeenkomsten met een dikke 8! Zij vonden de informatie nuttig en de praktijkvoorbeelden van onze gezinsmanagers en cliënt aansprekend. De praktijkverhalen hadden zichtbaar impact op de aanwezige raadsleden.