Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

De eerste periode staat in het teken van elkaar leren kennen. We vinden het belangrijk dat een gezinsmanager goed begrijpt wat er thuis speelt en hoe jullie als gezin met elkaar samenleven. Met die informatie kan de gezinsmanager met jullie kiezen welke hulp het best past bij de problemen. We willen namelijk meteen de meest passende hulp inzetten. De gezinsmanager is niet degene die de hulp uitvoert, maar heeft de taak om hulpverlening in te schakelen.

Ook kan het zijn dat jullie het moeilijk vinden dat Intervence in het gezin komt. Daar hebben we alle begrip voor. Een gezinsmanager neemt dan de tijd om het daar over te hebben. Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van kinderen. Nadat we samen hebben gekeken naar welke onveiligheid er is en hoe we hier afspraken in kunnen maken, nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken. Voor deze kennismakingsperiode nemen we ongeveer zes weken. Een gezinsmanager komt wekelijks op bezoek bij jullie thuis om met alle gezinsleden te praten. Niet alleen de problemen worden besproken, vooral wat er wel goed gaat. Ook wordt besproken wat de verwachtingen zijn van alle gezinsleden. Als jullie in het verleden al eerder hulp hebben gehad, bekijkt de gezinsmanager wat van die hulp heeft gewerkt.

Soms zijn de problemen in de afgelopen tijd zo uit de hand gelopen, dat er meteen iets moet gebeuren. Samen met de gezinsmanager wordt dan besproken of er een korte periode een crisishulpverlener in het gezin komt om de rust terug te brengen. Ook gebeurt het dat een of meerdere kinderen uit een gezin tijdelijk ergens anders wonen, zoals bij familie of kennissen.