Aanmelden voor een stageplaats?

Als er stageplaatsen zijn, bieden we die aan de opleidingen aan en plaatsen we die op onze website.
Als je interesse hebt om bij ons stage te lopen, kun je natuurlijk ook altijd een mail sturen naar sollicitaties@intervence.nl.