Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Zorg nu en in de loop van 2021 – een ander scenario

Eind vorig jaar besloten de 13 Zeeuwse gemeenten het contract met Intervence niet te verlengen per 1 januari 2021 en de zorg voor kinderen en gezinnen over te dragen aan drie andere Gecertificeerde Instellingen (Briedis, William Schrikker Stichting en Leger des Heils). In de media was er daarna veel aandacht voor onze zorgen over de continuïteit van uw zorg. In de afgelopen weken is er gewerkt aan een plan voor deze overdracht. Het plan moest goedgekeurd worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit. Deze instanties hebben Minister Dekker dringend geadviseerd om het plan niet uit te voeren, omdat zij te veel risico’s zien voor de continuïteit van de zorg.

Ander scenario

Minister Dekker heeft met de gemeenten afgesproken dat aan een ander scenario gewerkt moet worden, namelijk een overname door Jeugdbescherming West. Het voordeel van een overname is dat niet meer alle cliënten van Intervence moeten worden overgedragen aan andere GI’s. Intervence is blij met dit scenario, omdat er hiermee de zorg aan u kan worden voorgezet. Dit scenario wordt nu in de komende weken uitgewerkt. De inspecties blijven het scenario volgen om toe te zien op de continuïteit van de zorg.

Wat betekent dit voor u?

Voor u verandert er niks: Intervence gaat door met de zorg en uw gezinsmanager blijft uw aanspreekpunt.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.