Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Zorg nu en in de loop van 2021 – proces rondom mogelijk overname

In februari 2021 heeft minister Dekker met de 13 Zeeuwse gemeenten afgesproken dat een overname door Jeugdbescherming (JB) west uitgewerkt moet worden in een plan, ook wel een businesscase genoemd. De afgelopen weken heeft JB west hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

 

Vandaag, 15 april 2021, is de businesscase besproken in de Bestuurscommissie Jeugd waarin de Zeeuwse gemeenten zijn vertegenwoordigd. De voorzitter van deze commissie, de heer Werkman, heeft Intervence laten weten dat de verwachting is dat zowel de inspectie als de Jeugdautoriteit een positief oordeel over de businesscase zullen geven. Dit is goed nieuws.

De definitieve besluitvorming ligt bij de 13 Zeeuwse gemeenten. Zowel de Bestuurscommissie als de gemeenteraden moeten nog een definitief besluit nemen over de businesscase. De verwachting is dat dit in juni 2021 zal gebeuren.

Wat betekent dit voor u?

Voor u verandert er niks: Intervence gaat door met de zorg en uw gezinsmanager blijft aanspreekpunt. Zodra er nieuws is, zullen wij u hierover informeren.