Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Zorg nu en in de loop van 2021

In december 2020 hebben de 13 Zeeuwse gemeenten laten weten het contract met Intervence niet te willen verlengen per 1 januari 2021. Daarna zijn er veel berichten verschenen in de media over Intervence. Wij begrijpen dat de ontstane situatie onduidelijkheid met zich meebrengt voor onze gezinnen en kinderen, want hoe gaat de zorg nu verder?

 

De gemeenten hebben uitgesproken de werkzaamheden van Intervence te willen overdragen aan de drie andere GI’s (Gecertificeerde Instellingen): Briedis jeugdbeschermers, William Schrikker Groep (WSG) en Leger des Heils. De minister heeft echter aangegeven dat er eerst een plan van aanpak moet worden opgesteld. Er wordt op dit moment gewerkt aan een dergelijk plan. Voordat dit plan mag worden uitgevoerd, zal het eerst nog moeten worden goedgekeurd door de inspectie. Met andere woorden, er is nog veel onzeker.

Tot nader bericht blijven onze gezinsmanagers beschikbaar voor onze gezinnen en kinderen. We werken door zoals we dat in 2020 ook hebben gedaan. Dossiers van onze gezinnen en kinderen blijven voorlopig bij Intervence. Er worden op dit moment geen dossiers overgedragen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.