Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Zorg voor cliënten

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben besloten het contract met Intervence niet te verlengen per 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor cliënten?

Op dit moment verandert er voor onze kinderen en gezinnen niks. Onze gezinsmanagers blijven aanspreekpunt.

Zorg in 2021

In het voorgenomen besluit van de Zeeuwse gemeenten staat dat de werkzaamheden in de loop van 2021 worden overgedragen aan drie andere GI’s (Gecertificeerde Instellingen). Dit zijn Briedis jeugdbeschermers, William Schrikker Groep (WSG) en Leger des Heils. Het uitgangspunt van gemeenten is dat u dezelfde gezinsmanager blijft houden, maar dan werkzaam vanuit één van de drie genoemde GI’s.

Zorgen vanuit Intervence

In de media is er veel aandacht voor onze zorgen over de continuïteit van uw zorg. Wij verwachten dat het uitgangspunt van de gemeenten ‘het behouden van de eigen gezinsmanager’ niet te realiseren is. De werkzaamheden van Intervence worden namelijk verdeeld over drie andere GI’s en een gezinsmanager kan enkel werkzaam zijn bij één van deze drie GI’s.

Wat de gevolgen zijn voor uw zorg in 2021, is op dit moment niet duidelijk. Tot nader bericht zal uw gezinsmanager van Intervence beschikbaar zijn voor u. Maar voor hoe lang is nu moeilijk te voorspellen. Wij begrijpen goed dat dit vragen bij u oproept en zorgt voor onzekerheid, maar dit is de informatie die wij op dit moment hebben. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.